Oferta

Usługi Księgowo - Rachunkowe

W zakresie usług księgowo rachunkowych oferujemy m.in.:

  • prowadzenie księgowości w formie ksiąg rachunkowych, książek przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatkowych dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • prowadzenie ewidencji podatkowych VAT,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych, informacja dodatkowa),
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych.

Pomoc księgowa dla firm, świadczona przez Spółkę obejmuje również sporządzanie miesięcznych raportów i informacji. Dodatkowo, dla wygody klientów, odbieramy od nich dokumenty i reprezentujemy ich przed urzędami podatkowymi i ZUS. Obsługą księgową zajmuje się nasz wykwalifikowany zespół z wieloletnim doświadczeniem w księgowości i doskonałą znajomością prawa bilansowego i podatkowego. Do każdego z klientów podchodzimy indywidualnie, umiejętnie dobierając zakres oraz metody działań, w zależności od bieżących potrzeb. Dzięki temu cieszymy się zaufaniem wielu firm, które powierzyły w nasze ręce swoje finanse.

Usługi Kadrowo - Płacowe

Obsługa kadrowo – płacowa firm obejmuje:

  • prowadzenie obsługi kadrowej od przyjęcia do zwolnienia pracownika,
  • prowadzenie obsługi płacowej (sporządzanie list płac, umów zleceń i o dzieło),
  • rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym,
  • doradztwo z zakresu obowiązków płatniczych PIT i ZUS,
  • doradztwo w zakresie optymalnych form zatrudnienia i wynagradzania kadr.

Oferujemy fachowe doradztwo w zakresie optymalnych form zatrudniania i wynagradzania pracowników. Zapewniamy profesjonalną obsługę kadrowo – płacową opartą na wieloletnim doświadczeniu pracowników posiadających wyższe wykształcenie.

Doradztwo podatkowe

Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe dla firm, obejmujące wszelkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, konsultacje z zakresu optymalizacji obciążeń podatkowych, identyfikację ewentualnych problemów podatkowych oraz działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka kwestionowania rozwiązań podatkowych przez instytucje skarbowe.

Dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą oferujemy doradztwo i pomoc, w szczególności w wyborze formy prawnej działalności, form opodatkowania czy form prowadzonej księgowości. Uczestniczymy w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez różne instytucje skarbowe, pomagamy w przygotowaniu stosownego materiału dowodowego, wyjaśnień, wniosków oraz odwołań. Konsultacje podatkowe dla firm świadczą licencjonowani doradcy podatkowi z wieloletnim doświadczeniem w branży i umiejętnością interpretacji przepisów podatkowych. Porady finansowe, księgowe i podatkowe dopasowujemy zawsze do indywidualnych potrzeb klienta, świadcząc je w sposób rzetelny, poufny i terminowy. Zapewniamy wsparcie w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz sądami administracyjnymi, pomagamy w przygotowaniu dokumentów dowodowych, wyjaśnień oraz wniosków i odwołań.

Spółka objęta jest obowiązkowym i dodatkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług m. in. doradztwa podatkowego i obsługi kadrowo – płacowej.