O firmie

Witamy na stronach Kancelarii Podatkowej TESANA Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego w Siedlcach.

Kancelaria Podatkowa TESANA Sp. z o.o. powstała na bazie działalności osoby fizycznej – Doradcy Podatkowego Teresy Stanisławy Zieniuk nr wpisu 10065, działającej na rynku kancelarii podatkowych od 2000 roku. Spółka została zarejestrowana w KRS w czerwcu 2015 r. i posługiwała się nazwą TESJENS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Decyzją Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 27 października 2015 r. Spółka została wpisana do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego pod numerem 519. Już jako Spółka Doradztwa Podatkowego, zgodnie z uchwałą wspólników zmianie uległa nazwa i obecnie Spółka posługuje się nazwą Kancelaria Podatkowa TESANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności w zakresie doradztwa podatkowego, księgowości oraz kadr i płac.

Klientami Spółki są:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • jednostki organizacyjnych nie posiadające osobowości prawnej, w szczególności spółki cywilne i spółki jawne,
  • osoby prawne, w szczególności spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne.

Nasze główne atuty to:

  • wpis rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego nr 519 oraz praca pod nadzorem licencjonowanego doradcy podatkowego – nr wpisu 10065,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną w wysokości 200.000,00 PLN na każde zdarzenie, rzetelna i terminowa obsługa, pełna poufność w wykonywaniu zleconych zadań.

Kładziemy szczególną uwagę na zrozumienie indywidualnych potrzeb i utożsamianie się z problemami klienta, co w naszej ocenie jest podstawą zaufania i owocnej współpracy.

Z uwagi na fakt, iż doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego, którego funkcjonowanie zostało uregulowane w ustawie o doradztwie podatkowym jesteśmy zobowiązani do:

  • zachowania tajemnicy i tylko sąd może zwolnić doradcę z obowiązku zachowania w tajemnicy faktów i informacji, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu wykonywania zawodu,
  • podnoszenia kwalifikacji przez udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach.